ARTLUK

05.2016 (ANTY)FIGURACJA W MALARSTWIE JUSTYNY PENNARDS-SYCZ (PL)

Za sprawą istniejącej dychotomii w malarstwie Pollocka oraz dokonanego przez malarza przewrotu w zakresie formuły i możliwości obrazu, współcześni artyści przywilej położenia płótna bezpośrednio na ziemi nie uznają już raczej za ekstrawagancję. Tak samo jak amerykański malarz zapożyczając od surrealistów metodę dripping – polegającą na pokrywaniu powierzchni obrazu ściekającą farbą – nie odkrywał być może zupełnie nowych rejonów, ale wynosił ów marginalia do rangi poważnej i słusznej techniki artystycznej. W oparciu o podobny kontekst – sztuki istniejącej dzięki zestawianiu metodologicznych kontrastów, których skojarzenie zostaje w ostatecznym rozrachunku usankcjonowane – tworzone są płótna Justyny Pennards-Sycz, polsko-holenderskiej artystki wykształconej w zakresie malarstwa w utrechckiej Hogeschool voor de Kunsten.

READ MORE: artluk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *