ART MAGAZINE FORMAT

Malarką, która świadomie odchodzi od kategorii kobiecości w sztuce abstrakcyjnej, na rzecz ujęcia jej w ramy uniwersalizmu jest wspomniana Justyna Pennards-Sycz. Artystka urodzona w Polsce, wykształcona w Niemczech i Niderlandach i na stałe związana ze środowiskiem holenderskim. (…) Twórczyni wielkoformatowych, akrylowych płócien jest jedną z tych artystek, które uwzględniając charakter malarstwa abstrakcyjnego, w pełni rozwija jego możliwości, sprawnie posługując się klasycznym warsztatem artystycznym.

READ MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *